1 września 2022

uscarpartsdirect.com

Samochód czy serwer potrzebuje części z zagranicy?

Obsługa informatyczna firm i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy

Obsługa informatyczna firm i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy

konieczna Osbługa informatyczna firm dla biur?
Osbługa informatyczna firm a RODO w średnich firm

Comprehensive Support Services Private Limited (CSSPL) jest dostawcą wsparcia dla oprogramowania dla przedsiębiorstw. Pomaga istniejącym firmom i osobom stojącym w obliczu zwolnienia z pracy w dalszym ciągu działać. Zapewniają bezpieczeństwo, poprawki błędów i kompleksowe wsparcie dla aplikacji korporacyjnych. Usługi te są świadczone w przystępnej cenie. Ponadto są one dostępne przez całą dobę, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania.

Comprehensive Support Services Private Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, która działa w Indiach. Jej kapitał dzieli się na dwie części, Authorised Share Capital i Paid Up Share Capital. Authorised Share Capital reprezentuje kwotę pieniędzy, za którą spółka może emitować akcje. Spółka może w każdej chwili zwiększyć swój kapitał, ale musi to zrobić zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Firma została założona 31 października 2013 roku i została zarejestrowana w klasie „Organizacja prywatna”. Siedziba firmy znajduje się w Pune. Jego roczne walne zgromadzenie odbyło się 30 września 2017 r. i zaktualizowało swój bilans w dniu 31 marca 2017 r. Dalej, złożyła sprawozdania finansowe za rok 2016 i 2017.

Sprawozdanie finansowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pokazuje dokładną sytuację i dochody firmy. Rachunek zysków i strat (P&L) to szczegółowy dokument przedstawiający przychody i wydatki firmy. Dostarcza również informacji na temat aktywów, pasywów i kapitałów firmy.

Comprehensive Support Services Private Limited jest prywatną firmą zarejestrowaną w Indiach. Jego siedziba znajduje się w Pune, Maharashtra, Indie. Ma 4 dyrektorów. Jego ausztachetyzowany kapitał to Rs 2.00 cr. Jego opłacony kapitał jest Rs. 1.12 cr. Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w firmę, możesz przeczytać jej raport roczny.

Comprehensive Support Services Private Limited jest firmą specjalizującą się w usługach wspólnotowych, osobistych i społecznych. Działa od 9 lat i wciąż jest aktywna. W skład jej zarządu wchodzą RAMKRISHNA NARSINGRAO MANKARI, SEKHAR PERUVAMBA SESHAN i SACHIN SHIVAJIRAO DESAI. Jej OR wynosi 91,3%.

Zapewnia wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw

Wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw to proces zapewniania pomocy dla oprogramowania. Ta usługa wsparcia jest zwykle świadczona przez dużą korporację. Firmy te zazwyczaj mają rzędy serwerów i duży zespół pracowników technicznych, aby je utrzymać. Firmy te pobierają premię za świadczenie takich usług wsparcia, dlatego należy dokładnie przyjrzeć się temu, co oferują.

Użytkownicy oprogramowania dla przedsiębiorstw są wymagający i trzymają swoich dostawców usług na wysokim poziomie. Wynika to z faktu, że polegają na funkcjonalności i niezawodności oprogramowania. Oznacza to, że personel wsparcia musi być dostępny, kompetentny i komunikatywny. Dodatkowo, wsparcie powinno być proaktywne, co oznacza reagowanie na zapytania klientów tak szybko, jak to możliwe.

Wspiera osoby zagrożone zwolnieniem z pracy

Zwolnienie z pracy ma niszczący wpływ na jednostki, a pracodawcy powinni zapewnić wsparcie osobom stojącym w obliczu zwolnienia. Ważne jest, aby zaoferować zarówno natychmiastowe, jak i stałe wsparcie, w tym ocenę stanu zdrowia pracowników i doradztwo lub inne usługi świadczone w ramach programu pomocy pracowniczej (EAP). W zależności od okoliczności, wsparcie to może być kontynuowane do trzech miesięcy po odejściu pracownika z firmy.

Oferowane wsparcie pomoże utrzymać wysokie morale i pomoże pracownikom znaleźć alternatywne zatrudnienie. Najlepsze wsparcie przy zwolnieniach będzie obejmować praktyczne porady i pomoc w redagowaniu CV i ubieganiu się o alternatywne miejsca pracy. Powinno ono również zawierać wskazówki dotyczące portali społecznościowych i sposobów skutecznego aplikowania.

Aby zapewnić sprawiedliwy wybór pracowników, pracodawcy muszą najpierw zidentyfikować pracowników zagrożonych zwolnieniem i stworzyć pulę selekcyjną. Ta pula wyboru musi być sprawiedliwa i obiektywna. Może ona obejmować rejestry dyscyplinarne, umiejętności i doświadczenie. Może również obejmować listę obecności pracownika. Pracodawcy powinni zapewnić, że pula wyboru jest zróżnicowana i obejmuje szereg kryteriów, w tym płeć, wiek i doświadczenie.

Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzać konsultacje przed wystawieniem wypowiedzenia. Ponadto muszą ułatwić pracownikom wybór reprezentantów. Konsultacje te muszą być znaczące i zawierać informacje o procesie selekcji i systemie punktacji. Na przykład, jeśli firma ustanawia nową politykę redukcji zatrudnienia, musi przeprowadzić konsultacje z pracownikami na temat nowej polityki.

Zgodnie z prawem, pracodawcy muszą zaoferować zwolnionym pracownikom odpowiednią alternatywną pracę. Jeśli pracownik odrzuci tę opcję, może stracić prawo do ustawowych odpraw. Ponadto, pracownicy, którzy przepracowali co najmniej dwa lata, mają prawo do czterech tygodni płatnego czasu wolnego w nowej roli.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]